Využití ve výuce

Cílem práce bylo vytvořit výukový program využitelný ve výuce v 9. ročníku na základní škole s názvem "Jezdím, jezdíš, jezdíme".

Základem je stanovení kompetencí a cílů vycházejících z výukového programu. Následuje vytvoření scénáře výuky s rozpisem jednotlivých úkolů tak, aby byly jasné a zřetelné i pro laika nebo učitele, který bude chtít tento výukový program v rámci své výuky využít. Nezbytnou součástí je také seznam pojmů opěrných i nových.

Výukový program je koncipován jako opakování učiva týkajícího se automobilismu v rámci integrované výuky. Propojuje učivo fyziky, chemie, přírodopisu, geologie a učivo o ohraně životního prostředí. Celková časová dotace jsou 4 vyučovací hodiny.

Tento výukový program byl v rámci diplomové práci ověřen ve výuce na základní škole. Obsahuje rovněž sebereflexi a doporučení pro uvedení v praxi.

Přílohy obsahují PowerPointovou prezentaci, skupinové aktivity použitý v úvodu výuky, pracovní listy a listy pro laboratorní práce (karty pro žáky a karty s metodikou pro učitele). Záleží pouze na učiteli, zda tyto materiály využije jako součást výukového programu, nebo je využije jednotlivě při výuce daných témat na 2. stupni základní školy.