Citované a použité literární a internetové zdroje

Citované zdroje

 1. Benz Patent Motorwagen v číslech [online]. c1999-2009 [cit. 2009-10-03]
  Dostupný z WWW: http://auto.idnes.cz/auto_ojetiny.asp?r=auto_ojetiny&c=A060130_164719_auto_ojetiny_fdv
 2. KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 8. ročník základní školy. Praha : Prometheus, 1999. 256 s. ISBN 80-7196-149-3
 3. Historie automobilismu [online]. c2005 [cit. 2009-10-03]
  Dostupný z WWW: http://www.tvrevue.cz/scripts/detail.php?id=19927
 4. KUČERA, T.: Historie automobilů a přední postavy vývoje automobilového průmyslu [online]. c2008 [cit. 2009-10-03]
  Dostupný z WWW: http://automobily.kvalitne.cz/
 5. Historie automobilismu [online]. c2009 [cit. 2009-10-03]
  Dostupný z WWW: http://knol.google.com/k/miloš-havlíček/historie-automobilismu/7ngiocd6ybqb/62#
 6. Auta, která psala historii [online]. c1999-2009 [cit. 2009-10-03]
  Dostupný z WWW: http://auto.idnes.cz/auto_ojetiny.asp?r=auto_ojetiny&c=A060130_140656_auto_ ojetiny_fdv
 7. Benz Patent Motorwagen: Automobilu je 120 let [online]. c1999-2009 [cit. 2009-10-03]
  Dostupný z WWW: http://auto.idnes.cz/auto_ojetiny.asp?r=auto_ojetiny&c=A060130_150019_auto_ ojetiny_fdv
 8. Historie automobilismu v datech [online]. c1999-2009 [cit. 2009-10-03]
  Dostupný z WWW: http://auto.idnes.cz/auto_ojetiny.asp?r=auto_ojetiny&c=A060127_172200_auto_ ojetiny_fdv
 9. ŠLEHOFER, V. Údržba a opravy vozů Trabant 601. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. 288 s.
 10. SedlatyAuto.cz: Samonosná karoserie [online]. c2007 [cit. 2009-11-03]
  Dostupný z WWW: http://www.sedlatyauto.cz/magazin/pages/samonosna-karoserie,3.html
 11. VYKOUKAL, R. Automobily. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. 411 s.
 12. SVOBODA, E., et al. Přehled středoškolské fyziky. Olomouc : Prometheus, 1998. 497 s. ISBN 80-7196-116-7
 13. MOTEJL, V., et al. Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů. Brno : Litera, 2004. 610 s. ISBN 80-85763-24-9
 14. ZIKMUND, M.: Fyzikální web : motory [online]. c2003 [cit. 2009-08-17]
  Dostupný z WWW: http://www.fyzika.webz.cz/index.php?clanek=5&title=Motory
 15. BENEŠ, P, PUMPR, V, BANÝR, J. Základy chemie 2. Praha : Fortuna, 1999. 96 s. ISBN 80-7168-312-4
 16. VŠETIČKA, M., REICHEL, J.: Multimediální Encyklopedie Fyziky : čtyřdobý zážehový motor [online]. c2006-2009 [cit. 2009-08-17]
  Dostupný z WWW: http://fyzika.jreichl.com
 17. CLARK, J.O.E. Velká encyklopedie : fyzika. Praha : Svojtka a Vašut, 1997. 160 s. ISBN 80-7180-210-7
 18. PEOPLE, S, WHITEHEAD, P. Přehled učiva : fyzika. Praha : Václav Svojtka & Co., 1999. 256 s. ISBN 80-7237-176-2
 19. Ropa a zemní plyn [online]. c2007 [cit. 2009-11-14]
  Dostupný z WWW: http://www.fospaliva.wz.cz/page03.htm
 20. KOVÁČ, M.; PILKOVÁ, S. Geolog. Praha : Mladá fronta, 1988. 331 s.
 21. ŠVANDOVÁ, K. Geologická stavba mikroregionu Podluží Brno. Praha : Obhájeno 11. června 2008 na Katedře biologie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., 2008. 55 s.
 22. MORGANOVÁ, N. Velká encyklopedie chemie. Praha : Svojtka a Vašut, 1997. 158 s. ISBN 80-7180-211-5
 23. Paliva pro zážehové motory a jejich charakteristika [online]. c2007 [cit. 2009-12-14]
  Dostupný z WWW: http://max.af.czu.cz/~miki/biodiesel/files/benziny.pdf
 24. Specifikace motorových olejů [online]. c2008 [cit. 2009-12-14]
  Dostupný z WWW: http://www.pneu-asistent.cz/oleje/specifikaceOLEJU.pdf
 25. VEČEŘA, Z. Chemie pro všechny. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. 656 s. ISBN 80-03-00500-0
 26. Lead-acid storage battery [online]. c2009 [cit. 2009-12-29]
  Dostupný z WWW: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/333578/lead-acid-storage-battery
 27. VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Brno : BEN – Technická literatura, 2001. 444 s. ISBN 80-239-7064-X
 28. Co je pneumatika? [online]. c2009 [cit. 2009-12-29]
  Dostupný z WWW: http://www.michelin.cz/cz/auto/auto_cons_bib_qu_est_pne.jsp
 29. Jak udržovat a skladovat pneu. [online]. c2009 [cit. 2009-12-30]
  Dostupný z WWW: http://www.pneumatiky-prodej-pneu.cz/udrzba-pneu-d79/
 30. PATRIK, M.: Účinky dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v ČR. [online]. c1995 [cit. 2009-12-30]
  Dostupný z WWW: http://www.cde.ecn.cz/
 31. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1998. 488 s. ISBN 978-80-7367-503-5
 32. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. c2007 [cit. 2010-01-29]
  Dostupný z WWW: http://rvp.cz/informace/wp-content/uploads/2009/09/RVPZV_2007-07.pdf
 33. Dopravní značky a jejich význam, dopravní značky obrázky [online]. c2007 [cit. 2010-04-03]
  Dostupný z WWW: http://www.dopravni-znacky.net/
 34. MACHÁČEK, M. Pracovní sešit k učebnici Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Prometheus spol. s.r.o., 2001. 32 s. ISBN 80-7196-160-4
 35. Spalovací motor [online]. c2007 [cit. 2010-04-03]
  Dostupný z WWW: http://simmi.webpark.cz/index_soubory/image002.gif
 36. Ropa [online]. c1999 [cit. 2010-01-04]
  Dostupný z WWW: http://www.simopt.cz/energyweb/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=2.2.2.

Použité zdroje

 • JAN, Z., ŽDÁNSKÝ, B. Výkladový automobilový slovník. Brno : Computer Press, 2003. 207 s. ISBN 80-7226-986-0
 • KUBA, A. Jak přišli koně pod kapotu. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1988. 192 s.
 • KUBA, A., HAUSMAN, J. Malé dějiny auta. Praha : Albatros, 1973. 229 s.
 • MACHÁČEK, M. Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Prometheus spol. s.r.o., 2001. 160 s. ISBN 859-80-7196-220-1
 • Oleje pro stacionární motory, Převodové oleje, Automotive [online]. c2009 [cit. 2009-12-29]
  Dostupný z WWW: http://cesmina.vscht.cz/trp/images/Dokuments/Predmety/Tribologie/Tribologie_9.pdf
 • PROCHÁZKA, H., MARTOF, J. Automobily Aero Jawa Walter Wikov \"Z\". Brno : Computer Press, 2009. 176 s. ISBN 978-80-251-1940-2
 • Start your engines! [online]. c2000 [cit. 2010-04-03]
  Dostupný z WWW: http://library.thinkquest.org/C006011/english/sites/diesel.php3?v=2
 • SVATOŇOVÁ, H. Integrovaná přírodověda 1: Jezdíme autem. Materiál pro učitele. Brno : Muni press, 2010. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8