Metodika

 1. Rešerše literatury

  Z dostupných literárních a internetových zdrojů jsem vybrala pasáže související s automobilismem, jeho specifika a zajímavosti.

 2. Vytvoření výukového programu

  Získané informace jsem rozčlenila do kapitol a doplnila o hry, doplňovačky a závěrečné otázky.

 3. Ukázková hodina

  Po domluvě s vyučujícími chemie a fyziky na ZŠ Košinova, Brno, jsem výukový program aplikovala na hodinu chemie v deváté třídě. Pomocí sebereflexe a názoru vyučujících chemie a fyziky jsem program zhodnotila a na základě zjištění upravila jeho podobu a rozšířila některé kapitoly.

 4. Vytvoření webové stránky

  Pomocí programu PSPad jsem vytvořila webovou stránku, na které je možné získat jednotlivé scénáře hodiny, metodiku práce se žáky, jednotlivé pracovní listy a doplňující obrazové komponenty.