Co automobily pohání

Dnešní automobily pohání motory. Co je to vlastně motor? Existuje spousta definic, já uvedu jen některé.

Jak uvádí Motejl a Horejš, motor je stroj, který vykonává práci bez toho, že je poháněn jiným strojem.

Motory jsou hnací stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením na energii pohybovou. [12]

Obecně můžeme říci, že motor je strojem, v němž se mění různé druhy energie na energii mechanickou.

Pro pohon silničních motorových vozidel se dříve využívaly motory poháněné parou, dnes je rozšířen pohon na elektrickou energii a plyn. Dále jsou využívány spalovací motory (zážehové) a také motory vznětové.

Spalovací motory dělíme podle působení spalin. Jedná se o motory pístové, lopatkové (plynové turbíny) a tryskové (smíšené).

Pro pohon automobilů nejvíce využíváme motory pístové, které mají při daném výkonu nejmenší hmotnost, jsou schopny provozu okamžitě a mají dobrou účinnost. Jejich nevýhodou je poměrně velká hlučnost a emise škodlivin ve výfukových plynech. Z těchto důvodů se neustále zvyšuje zájem o konstrukce motorů s jiným zdrojem pohonu. Jsou to zejména teplovzdušné motory a motory parní a elektrické. [13]

Pístové motory dělíme podle několika hlavních hledisek, kterými jsou:

  • druh paliva
  • způsob tvoření směsi
  • způsob spalování paliva
  • účel a použití motoru [13]

Podle druhu paliva dělíme motory na dvě základní skupiny. Jsou to motory na plynné a kapalné palivo. Jako plynné palivo se používá zemní plyn a směs propanu a butanu. Jako kapalné palivo se využívá benzin a nafta.

Nejrozšířenějšími typy motorů na kapalná paliva jsou:

a) zážehové motory: Palivem je benzin. Jsou používané především k pohonu silničních motorových vozidel, osobních, nákladních automobilů, motocyklů apod. Motory se používají i k pohonu různých malých hospodářských, sportovních a jiných vozidel.

b) vznětové motory: Palivem je nafta. Používají se k pohonu těžkých nákladních automobilů, osobních vozidel, traktorů, stavebních a jiných strojů. Využívají se také v lodní dopravě, energetice a železniční dopravě.

Při posuzování motorů mluvíme především o jejich účinnosti. Účinnost je poměr vstupní a výstupní práce. Jak uvádí Clark, i teoreticky dokonalý motor má menší účinnost než 100 %. Ve skutečných motorech je účinnost obvykle mezi 40 a 50 % kvůli energetickým ztrátám, jako je tření, odpadové teplo a hluk.