Srovnání motorů

Palivo využívané pro zážehové a vznětové motory pochází z ropy, jejíž zásoby na Zemi se pomalu vyčerpávají. Elektrické motory nepoužívají pohonné hmoty přímo. Potřebují však elektrický proud, který může také pocházet z elektrárny spalující ropné produkty. Ovšem existuje jeden typ motoru, který tyto problémy nemá. Jedná se o člověka a jeho sílu. [18]

[obr.:  Srovnání motorů - Tab. 1 Srovnání motorů [18]]
Tab. 1 Srovnání motorů [18]