Historie

Žádný z výtvorů moderního člověka neprošel tak razantním a rychlým vývojem jako je tomu u automobilu. Tři kola původního motorwagenu se v krátkém čase zanedlouho rozmnožila a ustálila se na dnes obvyklém počtu čtyři. [1]

Již od pradávna byl člověk nucen cestovat, ať už kvůli své ochraně nebo za potravou. Svojí povahou není člověk schopen dlouhodobě vyvinout takovou rychlost, kterou by potřeboval, obzvláště při přepravě na dlouhé tratě a se zátěží. Proto lidé již ve starověku začali používat k dopravě a přepravě domácích zvířat. Vynález kola znamenal jeden z převratů v dopravě, protože povozy tažené hospodářskými zvířaty člověku umožnily efektivněji využít sílu těchto zvířat a také mu umožnily zvýšit objem přepravovaných věcí.

Historie motorových vozidel je doložena již z 18. století. Převrat způsobil vynález parního stroje. Jeho historie je spojena především se jmény Angličana T. Newcomena, a zejména skotského mechanika J. Watta. Základem parního stroje byl pohyb pístu v uzavřeném válci. Tento pohyb byl způsoben parou přiváděnou z parního kotle, pod kterým se topilo. Pára byla přiváděna do válce na jednu stranu pístu. Stlačená pára posunula píst a jeho přímočarý pohyb se přenášel pomocí systému pák na otáčivý pohyb kola. Aby se píst dostal do původní polohy, bylo nutné páru ochladit, aby zkapalnila. Časem došlo k vylepšení, kdy se díky pomocnému pístu podařilo přivádět páru z kotle střídavě na obě strany pístu. Tím se zdvojnásobila práce, kterou pára konala a tím se zvýšila účinnost parního stroje. Nevýhodou parních strojů byla mimo jiné jejich značná hmotnost a nízká účinnost, která se pohybovala pouze okolo 10 %. [2]

První automobil (parostroj) byl zkonstruován roku 1769 Francouzem Nicolasem Josephem Cugnotem. Tento vůz byl sestrojen ze dvou vojenských parních tahačů a dosahoval maximální rychlosti 3,6 km/h. U nás proklestil cestu parovozům až Josef Božek v roce 1815. Předpoklad pro rozvoj automobilismu však dal až vynález spalovacího motoru Němce Nikolause Otta z roku 1863. [3]

Vznik prvního automobilu se datuje do třetí čtvrtiny 19. stol. Nejprve se lidé pokoušeli sestrojit "něco", co by jim pomohlo s prací na poli a nahradilo zvěř, která tahala pluhy a jiná hospodářská zařízení. [4] Na počátku 19. století se dařilo konstruovat vozy, stále parní stroje, ale již s vyšší rychlostí. Nic se ovšem nezměnilo na jejich těžkopádností a náročnosti. Zvrat nastal v druhé polovině 19. století, kdy se konstruktérům podařilo poprvé zprovoznit spalovací motor. V letech 1862 až 1866 vyvinul Nicolaus Otto první čtyřdobý spalovací motor. [5] Dne 29. ledna 1886 byla Karlem Benzem na patentním úřadě podána žádost o zaregistrování vozu. Za 120 let svojí existence se stalo auto součástí každodenního života. [6] Patentní spis DRP 37435 (viz obr. 1) dodnes platí jako rodný list automobilu. Jde o revoluční vynález, který jako žádný jiný ovlivňuje život dnešního světa, který ale také člověka možná i zahubí... . I když je automobil vynálezem relativně mladým, dokázal do života moderní člověka proniknout v nebývalé míře. Ovlivňuje každodenní život, je dobrým služebníkem, ale i zlým pánem. [7]

[obr.: Patentní spis DRP 37435 - Obr. 1 Patentní spis DRP 37435 [7]]
Obr. 1 Patentní spis DRP 37435 [7]

Benzův automobil měl tři kola a téměř žádné brzdy (viz obr. 2). Karl Benz se ovšem neomezil na pouhé zasazení spalovacího motoru do povozu. Postavil auto, které se samo hýbalo už ze své podstaty. Uvědomil si, že charakteristiky automobilu musí být docela jiné, než ty, které má koňský povoz. Benzův první motor měl horizontálně uložený píst válce, byl tak lépe využit prostor. Plochému jednoválci (řečeno dnešní terminologií) dodával palivo karburátor. Zapalování bylo elektrické se žhavící svíčkou, motor se chladil vodou. [6]

[obr.: První automobil sestrojený Karlem Benzem - Obr. 2 První automobil sestrojený Karlem Benzem [6]]
Obr. 2 První automobil sestrojený Karlem Benzem [6]

Je samozřejmé, že každý z automobilů musel někdo vymyslet, navrhnout a nakonec jej zkonstruovat. V počátcích automobilového průmyslu však lidé neměli počítače, které jsou v dnešní době nepostradatelnou pomůckou. Většina vozidel postavená v 19. a 20. století, byla sestrojena jako amatérský pokus vytvořit automobil. [7]

K rozmachu automobilismu došlo až na začátku 20. století, kdy se objevila v průmyslových zemích řada výrobců automobilů. Jednalo se o Benz a Opel v Německu, Peugeot a Renault ve Francii a Fiat v Itálii. V českých zemích to byla automobilka Laurin-Klement (později Škoda), Praga a Kopřivnická vozovka (později Tatra). [3]

První automobil byl vyroben v českých zemích roku 1898, jmenoval se President a vyrobila jej Kopřivnická vozovka. Přelom ve výrobě automobilů znamenalo rozvinutí masové sériové výroby ve Fordových závodech v USA, kdy se ustálila klasická konstrukce automobilu skládající se z motoru, převodovky, podvozku, elektrického systému, řízení a karoserie. [3]

Elektromobily, jejichž vývoj stále probíhá, se konstruují již od konce 19. století; u nás se jimi zabývali František Křižík a Emil Kolben. [3]


Historie automobilismu v datech

 • 29.01.1886 - podal Karl Benz na patentním úřadě žádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen.
 • 29.01.1886 - Datum zrodu automobilu; Karl Benz získal patent na tricykl (jednoválcovou tříkolku).
 • 1888 - Pneumatika plněná vzduchem, která byla vynalezena anglickým zvěrolékařem Johnem Dunlopem.
 • 1889 - Vznik první automobilové továrny Panhard a Levasor ve Francii.
 • 1892 - Patent na motor spalující naftu. První fungující prototyp byl sestrojen Rudolfem Dieselem až roku 1897.
 • 1893 - Ve Francii byla zavedena povinná registrace automobilů pomocí číslovaných tabulek.
 • 1897 - V Kopřivnici byl vyroben první automobil ve střední Evropě. O rok později byl vyroben první nákladní automobil.
 • 1913 - Pásová výroba zavedená Henrym Fordem, která umožnila vyrábět auta v masovém měřítku.
 • 1924 - Vyroben první nákladní vůz s naftovým motorem.
 • 1951 - Vyvinut posilovač řízení, který byl původně sestrojen pro těžké nákladní automobily.
 • 1965 - První vůz s pohonem na všechny čtyři kola.
 • 1973 - Objevuje se airbag jako ochrana cestujících v automobilu.
 • 1975 - V Americe byl poprvé použit katalyzátor.
 • 1978 - Po desetiletém vývoji se objevuje první ABS (antiblokovací brzdový systém).
 • 1997 - V Japonsku byl vyvinut první hybridní automobil, který je poháněn spalovacím motorem a elektřinou. [8]