Vítejte na stránkách "Auta ve škole"'

Automobilismus a s ním spojené výhody i problémy jsou v současné době velmi diskutované téma. Děti se učí jednotlivé věci týkající se dopravy a automobilismu během celé školní docházky. Ale jak vlastně všechny tyto informace a vědomosti využít v reálném životě?

Praktické využití informací a výsledků není na současných základních školách příliš řešeno. Rozhodla jsem se proto kusé informace, které žáci získávají v průběhu vzdělávání v tomto tématu na ZŠ, spojit do výukového programu.

Stránky vychází z rešerše odborné literatury a z ní vycházející tvorby výukového programu na téma Doprava a automobilismus.

Tvoří je několik částí. Teoretická část je zaměřená na základní informace o motorech, palivech (v současnosti využívaných i alternativních) a jejich výrobě a zpracování.

Praktická část je spojením poznatků získaných rešerší literatury ve výukový program. Tento program je koncipován pro žáky 9. ročníku základní školy. Jde o integrované téma, které žáky naučí, jak správně spojovat znalosti získané během školní docházky odděleně v různých předmětech. Jedná se zejména o poznatky z fyziky, chemie, biologie a částečně také geografie. Součástí praktické části diplomové práce je rovněž praktické ověření výukového programu v reálné výuce na základní škole.

Přeji vám krásný den a krásné počtení, Katka Švandová